Notícies

Tal com diu el Reglament UE 461/2010 de la Comissió Europea, «a tots els vehicles nous se’ls poden realitzar operacions de reparació i manteniment durant el seu període de garantia en qualsevol taller mecànic sense perdre la garantia esmentada».